Przebieg I Gminnego Turnieju Szachowego

21 czerwca (wtorek) w budynku dawnego Gimnazjum w Osięcinach odbył się Pierwszy Gminny Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Przedszkoli, który w głównej mierze miał podnieść umiejętności szachowe, zintegrować oraz wspomóc rozwój intelektualny i emocjonalny wśród dzieci i młodzieży z rożnych placówek edukacyjnych.

W organizowanym Turnieju udział wzięło 37 uczniów. Podczas rozrywek zastosowano system szwajcarski w 3 kategoriach wiekowych. Sędzią podczas wydarzenia był Janusz Augustowski. Poniżej przedstawiamy zwycięzców.

W grupie I (klasy IV -VIII) na dystansie 9 rund, tempo 10 min., puchary zdobyli:

  • I miejsce – Woszczyński Daniel z ZSP Osięciny
  • II i III miejsce uczniowie SP w Pocierzynie – Daroszewski Kacper i Piłat Mateusz
    Sandrze Olczak (również ze SP w Pocierzynie) przypadł puchar dla najlepszej zawodniczki

W grupie II ( uczniowie klas I-III) do gry przystąpiło 19 zawodników, zawody przeprowadzono systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, 15 min., na zawodnika. Puchar otrzymali:

  • I miejsce – Skwarczyński Filip
  • II miejsce – Maciejewska Lena, która również otrzymała puchar dla najlepszej zawodniczki
  • III miejsce – Urbański Jacek
    Zawodnicy nagrodzeni w tej kategorii wiekowej to uczniowie z ZSP w Osięcinach.

Przedszkolaki – z grupy pięciolatków i zerówki – również gościły na Turnieju, podnosili swoje umiejętności i zdobywali pierwsze doświadczenie. We wczorajszej szachowej przygodzie uczestniczyli: Ochociński Bartosz, Nowak Kamil, Gawrońska Julia i Hejman Alicja z ZSP w Osięcinach oraz Majewski Wojciech, Kołodziejski Tymon, Balcerak Hania i Szałek Natalia z Przedszkola Mali Odkrywcy w Osięcinach. Wszyscy dzielnie walczyli na dystansie aż 7 rund i zasłużenie zdobyli medale, dyplomy i upominki.

Medale dla uczestników turnieju grup I i II radni: Piotr Lewandowski , Andrzej Chełminiak , Piotr Cybulski , Marcin Zawidzki , Urszula Ochocińska , Barbara Walczak , Włodzimierz Wesołowski i Marek Trzciński. KDBS w Osięcinach przekazał upominki i słodycze. Sprzęt szachowy zapewnił „Włocławski Klub Szachowy-1938″.

Turniej wspomogli także rodzice, którzy ufundowali i przygotowali słodki poczęstunek, napoje i owoce oraz zakupili cztery nagrody rzeczowe.

Organizatorami I Gminnego Turnieju Szachowego byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach, Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach, Urząd Gminy Osięciny oraz Przedszkole i Żłobek Mali Odkrywcy w Osięcinach wraz z Education Zone Włocławek.