WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE TEATRÓW OBRZĘDU LUDOWEGO GAWĘDZIARZY I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

IV. Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych sfinansowane zostało dzięki Funduszowi Popierania Twórczości ZAiKS.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.