Organizacja

Gminny Ośrodek Kultury to miejsce, które zostało założone w 1973 roku.
Placówka jest tworzona dla  mieszkańców gminy i razem z nimi. 

W Naszym Ośrodku cieszą się ogromnym zainteresowaniem lekcje tańca, śpiewu oraz nauka gry na  instrumentach prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Co roku organizujemy  imprezy okolicznościowe takie jak festyny, dożynki, bieg hrabiego Skarbka i inne. Regularnie, grupy  działające w GOKu, takie jak: Chór Męski „Osięciny”, rodzime zespoły ludowe, którymi są  „Kujawioki”, „Kujawy Bachorne Nowe”, Orkiestra Dęta „Semper Fidelis”, Akademia Wokalu,  spotykają się w naszej placówce na próbach. Muzyka, nie tylko folkowa, w murach naszego GOK-u  wybrzmiewała niezwykle często dzięki występom wokalno – instrumentalnym zespołów działających  przy Domu Kultury: „Powrót”, „ Jokolavie Band” oraz „Tricato”. Ponadto nasz Dom Kultury w swej  ofercie nie zapomina o najmłodszych, dla których co roku tworzymy specjalne projekty mające  przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Socjalizujemy poprzez letnie kolonie, ferie zimowe czy  okazjonalne wyjazdy do kina i teatru. Dzieci i młodzież, które chcą rozwijać w sobie dusze artysty  mają możliwość uczestniczenia w formacjach tanecznych takich jak: Mażoretki Junior, Mażoretki,  grupie początkującej. Osoby niezwiązane czynnie z naszą placówką mogę spędzać czas wolny w  kawiarni znajdującej się w budynku. Każdy mieszkaniec traktuje naszą placówkę jak drugi dom, w  którym zawiera nowe znajomości i rozwija swoje pasje.  

W ostatnim czasie Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach zrealizował następujące projekty: „Klub  młodzieżowy mający na celu wsparcie procesu edukacyjnego oraz rozwój talentów i zainteresowań”,  „Klub seniorów mający na celu działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania  społeczności lokalnej i animacji społecznej” oraz trzy edycje „Wojewódzkiego Spotkania Teatrów  Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych”.  

GOK w Osięcinach to przede wszystkim LUDZIE z ogromną pasją! Staramy się doskonalić dla  mieszkańców, by móc w pełni odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.  

Pracownicy:

  • Piotr Zieliński (dyrektor)
  • Monika Gutowska (instruktor K.O)
  • Katarzyna Olszta – Zielińska (instruktor zajęć wokalnych)
  • Tomasz Cybulski (instruktor zajęć wokalnych)
  • Jerzy Ferchow (instruktor zajęć tanecznych)
  • Zbigniew Tumiński (inspektor ds. RODO)
  • Włodzimierz Ziółkowski (kierowca)
  • Andrzej Domański (pracownik gospodarczy)
  • Łucja Izydorczyk (pracownik gospodarczy)
  • Edyta Ochocińska (pracownik gospodarczy)

Jak dojechać