Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny

Jest rok 2001 dzień grudniowy. Tego to właśnie dnia zawiązała się społeczna organizacja złożona  kochających swą małą miejscowość pod nazwą Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny. Miejscem  spotkań jest gościnny Dom Kultury wraz z jego Dyrektorem. Okres blisko czterech lat upoważnia nas  do podsumowania swej działalności. 21 grudnia Stowarzyszenie liczyło 17 członków, a zarząd  wybrany na pierwszym zebraniu ukonstytuował się w składzie: 

Prezes – Bogdan Karpiński, wice prezes – Jan Cybertowicz, sekretarz – Halina Urbańska, skarbnik –  Jan Nocoń, członek – Wiesława Klajn. Organizacja posiada Statut jako przewodnik naszego działania,  działania potwierdzonego przez Sąd Rejestrowy w Toruniu. 

Comiesięczne spotkania wszystkich członków, a także spotkania Zarządu przebiegały w trosce o dobro  Stowarzyszenia i naszej miejscowości. W założeniach naszych było i jest dokładniejsze poznanie  naszej miejscowości, najbliższej okolicy, a także bliskie spotkania z ciekawymi ludźmi Osięcin i  dawnego województwa włocławskiego i bydgoskiego.

Aktywnie uczestniczyliśmy w świetach i uroczystościach Osięcin organizowanych wspólnie z  miejscowym Domem Kultury. Były to ” Dni Osięcin”, ” Powitanie wakacji” i „Pożegnanie lata”,  podczas których ubogacaliśmy owe święta poprzez udział osób z zaprzyjaźnionych organizacji, np.  udział Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie sekcja bałonowa, szybowcowa i skoczków  spadochronowych. Dzięki uprzejmości miejscowych władz samorządowych Gminy Osięciny i  Dyrekcji Aeroklubu podpisaliśmy AKT PARTNERSTWA. Dalsza współpraca z Aeroklubem układa się pomyślnie. Próbowano zawiązać przyjaźne stosunki na zasadzie partnerstwa z jednostką wojskową 56  Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu, dzięki czemu w 2002 roku mogliśmy wraz z całym  społeczeństwem oglądać na naszym stadionie dwa śmigłowce bojowe. Dni Osięcin dzięki inicjatywie  Stowarzyszenia ubogacane były także poprzez udział kierownictwa Obserwatorium Astronomicznego  we Włocławku. Mieszkańcy mogli oglądać układ gwiazd poprzez teleskop. Uczestniczyliśmy w  zmaganiach rycerskich bractwa rycerzy z Radziejowa. Oglądaliśmy także popisy człowieka siłacza z  Białorusi. 

Organizowaliśmy wycieczki pod hasłem „Poznaj swój region” np. do Kościelnej Wsi i do Płowiec.  Dwukrotnie gościliśmy w Obserwatorium we Włocławku. 

W ramach działań kulturalnych wyjeżdżaliśmy do teatru do Bydgoszczy, zwiedzaliśmy skansen  kujawski w Kłóbce, wyjeżdżaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego do Stefanowa i Połajewka.  Zwiedzaliśmy z przewodnikiem Włocławek wraz z jego zabytkami: katedrę, kościół p.w. św. Jana,  stareówkę, pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, pomnik cudu nad Wisłą 1920 roku. W naszym przytulnym pomieszczeniu gościliśmy pracownika naukowego sekr. Generalnego WTN dr.  Stanisława Kunikowskiego, panie z biblioteki Miejsko – Powiatowej z Radziejowa, pana Adama  Becińskiego z Lubrańca – syna piewcy Kujaw Franciszka, panią Barbarę Kalinowską – piosenkarkę z  Bydgoszczy, pana dr. Rejmanowskiego – lekarza i historyka z Włocławka, panią Marię Jadczak –  historyka z UMK w Toruniu, panią Monikę Milczarek pracownika naukowego, poetkę z Włocławka,  historyka z Piotrkowa p. Jarosławem Kołtuniakie. 

Corocznie męska mniejszość koła stara się uczcić Święto Kobiet i święta Bożego Narodzenia dzieląc  się opłatkiem. 

Widzieliśmy potrzebę wyróżniania corocznie najlepszego gimnazjalisty i nagradzania upominkiem  książkowym. Wspólnie z dyrekcją Domu Kultury zorganizowaliśmy imprezę dla dzieci i młodzieży w  miesiącu lutym zapraszając teatrzyk z Włocławka. 

Drodzy Państwo. 

Dzięki uprzejmości WTN a w szczególności sekretarza generalnego we Włocławku wzbogaciliśmy  nasz księgozbiór o 7 pozycji po kilka egzemplarzy każdy z tytułów. Posiadamy także wydawnictwa z  biblioteki Miejsko – Powiatowej w Radziejowie. Skompletowano i oprawiono w oprawę twardą  „Kronikę Radziejowską”. Zakupiliśmy unikatową kolekcję Osięcin w porcelanie ( 7 sztuk ). Zakupiono także telewizor i magnetowid, stoły i lawy. Stowarzyszenie posiada znaczki organizacyjne i odznaki  honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla Osięcin. 

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia utworzono Komitet opracowania Monografii Osięcin. Działalność statutowa Stowarzyszenia oraz zakupione sprzęty nie byłyby realne bez finansowego  wsparcia ze strony władz samorządowych, za co serdecznie dziękujemy obecnemu panu wójtowi  Jerzemu Izydorskiemu .

Jestem przekonany, że w swym wystąpieniu jako prezesa Stowarzyszenia zawarłem najważniejsze  hasła wspólnego działania. Jeśli jednak pominąłem pewne uwagi to tylko nieświadomie. Życzę wszystkim Państwu, by działalność Stowarzyszenia była bardziej owocna. Mam nadzieję, że nowopowstały Zarząd poczyni więcej starań w działaniach dla dobra Stowarzyszenia i Osięcin.