„Kujawy Bachorne Nowe”

Zespół „Kujawy Bachorne Nowe” działa przy gminny Ośrodku Kultury w Osięcinach i jest  zarejestrowany w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Klubów Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Powstał z podziału zespołu „Kujawy Bachorne”. W roku 2010 zmieniono zarząd i nazwę. Członkowie zespołu w  większości z folklorem Kujaw związani są od 19 lat. Jest zespołem folklorystycznym – autentycznym.  Inicjatorem powstania zespołu a zarazem Klubu Seniora jest p. Alina Matuszewska, przy współpracy  pozostałych członków zespołu.

W skład zarządu wchodzą: 

 • Alina Matuszewska – przewodnicząca
 • Zbysław Balcerowski – z-ca Przewodniczącej
 • Mirosława Pakulska – Skarbnik
 • Halina Płoszaj – Sekretarz
 • Stanisław Kubiak – Członek Zarządu

Zespół składa się z 21 osób, w tym 4 członków kapeli. Zespołem kieruje p. Alina Matuszewska,  natomiast kierownikiem kapeli jest p. Roman Mrówczyński. Grupę śpiewająco-taneczną tworzą: 

 • Alina Matuszewska – przewodnicząca
 • Mirosława Pakulska
 • Czesława Balcerowska
 • Zbysław Balcerowski
 • Stanisława Rosiak
 • Romuald Lewandowski
 • Barbara Roszak
 • Maria Kubiak
 • Czesława Bogatko
 • Sabina Kuźmińska
 • Janusz Jakubowski
 • Józef Zawicki
 • Stanisław Chosa
 • Halina Gralewska

W skład kapeli wchodzą:

 • Roman Mrówczyński – akordeon – kierownik kapeli
 • Stanisław Kubiak – trąbka
 • Henryk Zieliński – trabka
 • Stanisław Kornacki – klarnet
 • Józef Roszak – bębenek
 • Piotr Zieliński – bębenek

Zespół powstał przede wszystkim z myślą o kultywowaniu i zachowaniu dawnych tradycji i  zwyczajów kujawskich. W programie swym skupiony jest na pieśniach i tańcach kujawskich,  widowiskach i obrzędach odbywających się dawniej na Kujawach. Obrzędy takiej jak: „Wesele na  Kujawach”, Wieczór Andrzejkowy, „Noc Kupały”, Podkoziołek na Kujawach (Maszkary Kujawskie),  Wywożenie żyńcowych na Kujawach, Przywoływki wielkanocne, Obieranie na Króla Pasterzy  (Zielone Świątki), Obrzęd dożynkowy (Dożynki na Kujawach). Natomiast piosenki i tańce  wykonujemy w oparciu o wydanie O. Kolberga i innych twórców ludowych, np.: „Szumią w łąkach olszyny, a przy drogach topole”, Przyjdźże do mnie mój Jasieńku przyjdźże do mnie chłopolek itd.” 

Zmiana nazwy i władz zespołu nastąpiła w 2010 r., natomiast członkowie zespołu z folklorem i  zespołem pod poprzednią nazwą związani są od ponad 30lat. „Kujawy Bachorne Nowe” to zespół  autentyczny, występujący zarówno w kraju jak i za granicą. Rok 2020 zaowocował 16 koncertami,  spotkaniami z różnych okazji na terenie całego kraju. 

Zespół zdobył wiele nagród m.in.: trzykrotnie Złoty Zegar Czasu w Aleksandrowie Kujawskim, ostatni  w 2019 r. Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Włocławka, Grand Prix Burmistrza Miasta Chełmna.  W 2019 r., zajął I miejsce za Obrzęd Nocy Świętojańskiej na Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów  Obrzędowych. W 2017 r.,uhonorowany został nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Zespół występował również w Teatrze Polskim w Warszawie.

W 2020 r., w Aleksandrowowie  Kujawskim zajął I miejsce, zaś na Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędowych trzymał II  nagrodę. Ludowy Śpiewak Zespołu zajął I miejsce, natomiast kapela otrzymała nagrodę specjalną. W 2018 r., otrzymał Odznakę Honorową Zasłużonych dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego. Rok 2020 mimo dużych planów był skromny w wydarzenia  niezależne od zespołu. 

W 2021r, po wygraniu wojewódzkich kwalifikacji Zespół wystąpił na 38. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej otrzymując nagrodę od Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Na IV. IV. Wojewódzkim Spotkaniu Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych, w kategorii teatrów obrzędu ludowego otrzymał I nagrodę za adaptacje elementów teatru obrzędu ludowego (w tym przyśpiewki i taniec). Z kolei członek zespołu, Zbysław Balcerowski zajął III miejsce jako śpiewak ludowy.

W roku obecnym, Zespół Kujawy Bachorne Nowe jako nieliczni reprezentanci z Polski mieli możliwość ukazania folkloru ziemi kujawskiej podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze. Prócz naszych Kujawiaków w wydarzeniu udział wzięły formacje z Ukrainy, Meksyku, Niemiec czy Bułgarii. Podczas trzydniowego konkursu Kujawy Bachorne Nowe zaprezentowali się w kategoriach: teatru – w obrzędzie „Wieńcowe u Dziedzica na Kujawach”, kapeli ludowej oraz śpiewaczej. Solista zespołu – Zbysław Balcerowski otrzymał nagrodę publiczności. Reprezentanci z Osięcin wystąpili także w Drezdenku na koncercie „Nocy Świętojańskiej”, a podczas święta „Dobre, smaczne, bo lubuskie” w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli, zespół na stoisku regionalnym częstował wszystkich zgromadzonych potrawami Kujawskimi.