Lista nominowanych zespołów

Międzywojewódzkie Semiki, które odbywały się w różnych rejonach Polski już za nami. Decyzją Rady Programowej kwalifikację do Sejmiku w Tarnogrodzie, który odbędzie się w dniach 21-23 października 2022 roku, otrzymało 14 zespołów folklorystycznych i formacji artystycznych.

Z ciężkim sercem – bo poziom był bardzo wyrównany – Jurorzy nie mogli uwzględnić wszystkich rekomendacji.

Poniżej zamieszczamy listę zespołów, które otrzymały promocję do Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. Dodatkowo w polu do pobrania udostępniamy karta zgłoszenia. Formacje, które zostały nominowane do kolejnego etapu zmagań proszone są o przesłanie kart na adres tok.tarnogrod@wp.pl

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zorganizowanym Sejmiku, który dał dobre owoce.

Po pobrania: