Gęsina nie tylko na św. Marcina

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w  obszary wiejskie”. Projekt pn. „Gęsina nie tylko na św. Marcina” realizowany przez Fundację  Hodowców Polskiej Gęsi

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020”.