37. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych [fotorelacja]

W niedzielne popołudnie (19 czerwca br.) mury Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach podczas 37. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych przepełnił regionalny folklor. Wydarzenie o zasięgu międzywojewódzkim po raz pierwszy zorganizowane zostało w naszej placówce.

W Sejmiku udział wzięły dwie grupy artystyczne. Niestety, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odzew ze strony artystów był niższy niż zakładaliśmy pierwotnie.

Pierwszym z występujących był Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego (woj. wielkopolskie) w teatrze pt. Oczepiny. Początki tego Zespołu sięgają lat trzydziestych XX wieku. Już wtedy grupa bukówczan skupionych wokół gospodarskiej córki Marii Polochówny propagowała tradycyjne tańce i muzykowanie. Ci sami ludzie okazjonalnie prezentowali bukówiecki folklor w okresie po II wojnie światowej, zarówno na wiejskich uroczystościach jak i przeglądach folklorystycznych. Dopiero jednak Anna Markiewicz, bukówiecka regionalistka założyła w 1964 r., Zespół Regionalny, rozszerzając działalność tej spontanicznej grupy, którą kierowała przez 35 lat, odgrywając ogromną rolę w ocaleniu autentycznej kultury wielkopolskiej wsi. Od 2000 roku zespół prowadziła jej córka – Irena Michalewicz a, od roku 2013 wieloletnia członkini Zespołu – Małgorzata Woźna.

Jako drugi zaprezentował się Zespół Folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe (woj. kujawsko-pomorskie) w obrzędzie pt. Wieńcowe u dziedzica na Kujawach. Członkowie zespołu z folklorem związani są od ponad 30 lat. Przewodniczącą jest Alina Matuszewska, a kierownikiem kapeli Roman Mrówczyński. Kujawy Bachorne Nowe są przede wszystkim zespołem autentycznym, który występuje zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Repertuar oparty jest o twórczość Oskara Kolberga oraz o dawne zwyczaje i tradycje Kujawskie. Zespół krzewiąc tradycję i kulturę Kujaw zdobył wiele nagród, w tym m.in.: Złoty Zegar Czas, który otrzymał trzykrotnie – ostatni w 2019r.; Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Włocławka czy Grand Prix Burmistrza Miasta Chełmna. Dbałość o folklor Kujawski i chęć ocalenia od zapomnienia w obrzędzie „Dożynki u dziedzica na Kujawach” dostrzeżona została w Tarnogrodzie podczas Sejmiku. Jurorzy nagrodzili Zespół występem na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. W bieżącym roku Zespół zakwalifikował się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze.

Poza konkursem ponownie na scenie pojawił się Zespół Regionalny, przybliżając zgromadzonej publiczności rodzimy taniec ludowy, gwarę oraz przyśpiewki wielkopolskie.

Widowiska pod względem artystycznym i merytorycznym oceniało jury w składzie:

  • Jan Zdziarski – Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie,
  • Katarzyna Smyk – Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ostateczny wynik dotyczący kwalifikacji zespołów do kolejnego etapu Sejmiku (ogólnopolskiego), dostępny będzie po przeprowadzeniu wszystkich Sejmików o randze międzywojewódzkiej oraz po wydaniu oficjalnego komunikatu ze strony Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Występującym zespołom podziękowania za udział oraz za nieustającą chęć krzewienia kultury regionu złożyli Jurorzy wraz z Dyrektorem placówki GOK w Osięcinach. Natomiast kosze prezentowe, ufundowane przez Samorząd Gminy, na ręce kierowników oby grup artystycznych złożyła Urszula Ochocińska.

Tradycyjny żurek kujawski oraz słodki poczęstunek dla przybyłych przygotowało KGW Polne Kwiaty z Kościelnej Wsi.

Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Samorząd Gminy Osięciny.

Zadanie zostało dofinansowane przez Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS.