„Kujawy Bachorne Nowe” w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi

19 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się „Andrzejkowa noc z potańcówką”, na której wystąpił Zespół Folklorystyczny „Kujawy Bachorne Nowe”.

Na scenie Instytutu ze swym obrzędem pod tytułem „Andrzejki na Kujawach Bachornych” zespół reprezentował ziemię kujawską. Zakończenie widowiska było jednocześnie wprowadzeniem przybyłych do części rozrywkowej jaką była „Andrzejkowa potańcówka”. Prócz członków naszego zespołu ludowego, zaprezentowali się także przedstawiciele z województwa lubelskiego, wielkopolskiego oraz warmińskiego.

Szczegółowy przebieg uroczystości opisany został na stronie NIKiDW.