31 finał WOŚP ” – zbiórka przedmiotów i rekrutacja wolontariuszy

Siema!

29 stycznia 2023r. po raz trzydziesty pierwszy zabrzmi Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą„. Przychód uzyskany podczas zbiórki przeznaczony zostanie dla szpitali i uposaży je w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

Od listopada wystartowała rejestracja wolontariuszy. Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia osób chętnych, które chcą wziąć udział w akcji. Formularz dostępny jest w biurze GOK.

Darczyńców, który chcą przekazać przedmioty na licytację zapraszamy do osobistego kontaktu w biurze placówki w godz. 13:00 – 20:30, bądź do kontaktu pod nr.: (54) 265 01 14 / (+48) 601 801 511 lub na messengerze.

A już niedługo do naszego ośrodka zawita puszka sztabowa, która znajdować będzie się w kawiarni. Datki zbierane będą, aż do Wielkiego Finału.

Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. W ramach 31. Finału WOŚP zakupione zostaną: 

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Więcej informacji o tegorocznym celu zbiórki znaleźć można na stronie organizatora.