Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RSW Osięciny

W dniu 27.11.2021r. w kawiarni Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia RSW Osięciny.

Podczas zebrania wybrany został Zarząd Koła RSW Osięciny:

  • Prezes: Brzeziński Marek,
  • Vice-prezez: Stróżyk Zbigniew,
  • Sekretarz: Gregor Agnieszka,
  • Skarbnik: Olszewski Adam,

Członkowie Zarządu:

  • Siemieński Piotr,
  • Klajn Paweł.

Komisja Rewizyjna:

  • Pietrzak Mirosław,
  • Kowalski Aleksander,
  • Krepeć Andrzej..

W trakcie zebrania jednomyślnie ustalono Benedykcińską Mirosławę Honorowym Prezesem RSW Koło Osięciny.