Zapusty kurpiowskie w Łysych i nasze Kujawioki z Osięcin!

W dniu 10 lutego 2024 roku w Łysych odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Zapusty kurpiowskie – wyjątkowe wydarzenie, które przyczynia się do kultywowania lokalnych tradycji, promocji kultury kurpiowskiej i integracji społeczności. 

W imprezie tej udział wzięły Kujawioki z Osięcin.  Dużym zainteresowaniem cieszył się występ naszego zespołu, który zaprezentował tradycyjne kujawskie obrzędy zapustne. Widowisko „Chodzenia z kozą” rozbawiło i zaciekawiło publiczność, a barwne stroje i energiczne tańce zrobiły ogromne wrażenie.


Organizatorami wydarzenia byli: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, gmina Łyse, powiat ostrołęcki oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.