VI Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych

Wzorem lat poprzednich, 16 września 2023 roku na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach odbyło się V Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych. Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.

Głównym celem wydarzenia jest pielęgnowanie tradycji ludowych, pielęgnowanie
i kultywowanie śpiewu, muzyki instrumentalnej, tańca ludowego oraz gwary ludowej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wykonawczych: teatry obrzędu ludowego, gawędziarze ludowi oraz śpiewacy ludowi, z udział w nim wzięły 3 zespoły, mające w swoim repertuarze widowiska obrazujące ginące tradycje i obrzędy ludowe, 3 solistów i 5 gawędziarzy. W zmaganiach konkursowych wykonawców oceniało jury w składzie: Agnieszka Kostrzewska – kustosz w Muzuem Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej – Pufferowej w Toruniu, Wioleta Górska-Nowik – animator kultury oraz Justyna Słomska – Nowak – doktor etnologii.

W konkursie nagrody główne otrzymali:

w kategorii teatru obrzędu ludowego

  • I Nagroda dla Zespołu Ludowego „Radojewiczanie” z Dąbrowy Biskupiej
  • II Nagrda dla Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin
  • III Nagroda dla Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa
  • Wyróżnienie powędrowały do Pań Jagody Skowrońskiej i Hanny Filipskiej z Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

w kategorii śpiewak/śpiewaczka ludowa:

  • I Nagroda dla Danuty Kaczmarek ze Śmiłowic
  • II Nagroda dla Grażyny Krygier z Modzerowa
  • III Nagroda dla Zbysława Balcerowskiego z Osięcin

w kategorii gawędziarze:

  • I Nagroda dla Zofii Szmidt z Rodojewic
  • II Nagroda dla Jadwigi Maciejewskiej z Baruchowa
  • III Nagroda dla Aleksandry Laskowskiej z Inowrocławia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Dziękujemy KPCK w Bydgoszczy za owocną współpracę. 

Gratulujemy zwycięzcom konkursu! 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.