Zespół Kujawy Bachorne Nowe na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru

W dniach 22 – 26 czerwca 2022r. województwo lubuskie, a dokładniej Zielona Góra stała się stolicą folkloru za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – Faces of tradition – Oblicza tradycji – 2022r., na którym zaprezentował się zespół folklorystyczny z Osięcin.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI to interdyscyplinarna i kompleksowa inicjatywa prezentująca różnorodność tradycji kulturowych polskich regionów w zestawieniu z tradycjami kultur Europy i świata. Jej celem jest twórcza konfrontacja efektów pracy grup zajmujących się promocją własnego dziedzictwa kulturowego – muzyki, śpiewu, tańca, obrzędów i zwyczajów prezentowanych w formie pokazów scenicznych. Zadanie zakłada przybliżanie zjawisk kultury poprzez formy tradycyjne. Ten historyczny projekt rozwija ideę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego od 1964 r. w Zielonej Górze, który stanowi jedną z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Poprzez cykl wydarzeń takich jak koncerty, animacje, seminarium integracyjne i ekspozycje rękodzieła stanowi on płaszczyznę wymiany poglądów na temat konieczności ochrony, promowania form i funkcji niematerialnego dziedzictwa w życiu współczesnym jako nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 r. Przedstawia on panoramę dokonań twórców z różnych kręgów.

Zespół Kujawy Bachorne Nowe jako nieliczni reprezentanci z Polski mieli możliwość ukazania folkloru ziemi kujawskiej podczas festiwalu. Prócz naszych Kujawiaków w wydarzeniu udział wzięły formacje z Ukrainy, Meksyku, Niemiec czy Bułgarii. Podczas trzydniowego konkursu Kujawy Bachorne Nowe zaprezentowali się w kategoriach: teatru – w obrzędzie „Wieńcowe u Dziedzica na Kujawach”, kapeli ludowej oraz śpiewaczej. Solista zespołu – Zbysław Balcerowski otrzymał nagrodę publiczności. Na gali wieńczącej Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2022, wszyscy uczestnicy odtańczyli taniec finałowy.

Reprezentanci z Osięcin wystąpili także w Drezdenku na koncercie „Nocy Świętojańskiej”, a podczas święta „Dobre, smaczne, bo lubuskie” w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli, zespół na stoisku regionalnym częstował wszystkich zgromadzonych potrawami Kujawskimi.