Występy zespołu „Kujawy Bachorne Nowe”

Miesiąc wrzesień dla członków zespołu folklorystycznego był niezwykle owocny co do występów w naszym województwie.

11września (niedziela) podczas Jarmarku Kujawsko – Pomorskiego w Myślęcinku, formacja wystąpiła podczas koncertu prezentując pieśni i tańce ludowe.

17 września (sobota) w Toruńskim Muzeum Etnograficznym, Kujawy Bachorne Nowe przedstawiły obrzęd ludowy pt. „Wińcowe u dziedzica na Kujawach”.

23 września w Bydgoszcz na Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Ruchu Seniora (ARS) zespół wystąpił z obrzędem ludowym „Wińcowe u dziedzica na Kujawach” zajmując II miejsce. Kapela zespołu z kolei otrzymała wyróżnienie.