Wycieczka mażoretek do Kruszwicy

W drugim tygodniu ferii zimowych odbyła się trzydniowa wycieczka do Kruszwicy, na którą wybrały się dzieci uczestniczące w projekcie grantowym pt. „Formacja mażoretki Osięciny jako element promowania obszaru objętego LSR”.

W ramach planowych działań podczas wyjazdu mażoretki podążały szlakiem piastowskim na trasie wschód – zachód zwiedzając m.in. Mysią Wieżę, Kolegiatę św. Piotra i Pawła. Korzystając z urokliwej oferty miasta grupa projektowa odwiedziła również Nadgoplański Park Tysiąclecia. W nowej siedzibie Parku, zespół mażoretek uczestniczył w prelekcjach i warsztatach dotyczących historii oraz przyrody Nadgopla. W trakcie trwania wycieczki dzieci zaplanowane miały także treningi taneczne pod okiem instruktora tańca Jerzego Ferchowa. Wracając grupa wspólnie udała się na miejską pływanie w Radziejowie, a następnie na obiad do zajazdu w Płowcach. Grupa dzieci i ich opiekunów nocowała w Internacie znajdującym się przy Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.

Wyjazd prócz integracji w głównej mierze miał na celu edukować i krzewić kulturę regionu poprzez zespolenie wiedzy z elementami rozrywki przewidzianymi podczas wyjazdu.