V Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″.

25 września 2022 roku na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach odbyło się V Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych. Organizatorami wydarzenia byli: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Samorząd Gminy w Osięcinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.

Głównym celem wydarzenia było pielęgnowanie lokalnych tradycji, ocalenie od zapomnienia najcenniejszych obrzędów ludowych, pielęgnowanie i kultywowanie śpiewu, muzyki instrumentalnej, tańca ludowego oraz gwary ludowej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wykonawczych: teatry obrzędu ludowego, gawędziarze ludowi oraz śpiewacy ludowi. W zmaganiach konkursowych wykonawców oceniało jury w składzie prof. Katarzyna Smyk, mgr sztuki Katarzyna Olszta-Zielińska, mgr Marta Haliniak.

W konkursie nagrody główne otrzymali:

w kategorii teatru obrzędu ludowego

  • Nagroda dla Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe” w kategorii teatru obrzędu ludowego za adaptacje elementów teatru obrzędu ludowego (w tym przyśpiewki i taniec).
  • W tegorocznej edycji Jury nie przyznało wyróżnień.
  • Nagroda specjalna za wyjątkowe wartości edukacyjne dla Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy” działającego przy Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

w kategorii śpiewak/śpiewaczka ludowa:

  • Nagroda dla Ewy Kowalczyk z Radojewic
  • Wyróżnienie dla Zbysława Balcerowskiego z Osięcin

w kategorii gawędziarze:

  • Nagroda dla Zofii Szmidt z Rodojewic
  • Wyróżnienie dla Antoniego Benedykta Łukaszewicza z Kowala
  • Wyróżnienie dla Zofii Adamczyk z Włocławka

Jury przyznało nagrodę specjalną najlepszy śpiew w spektaklu obrzędowym tegorocznego przeglądu dla Stanisławy Rosiak

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Dziękujemy KPCK w Bydgoszczy za owocną współpracę.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu i mamy nadzieję, że dane nam będzie się spotkać za rok!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!