Warsztaty regionalne

W dniach 15-16.02 w naszej placówce odbyły się warsztaty regionalne dla mażoretek poprowadzone przez twórczynię ludową Anielę Leszczyńską. Zajęcia realizowane były w ramach projektu grantowego pt. „Formacja mażoretki Osięciny jako element promowania obszaru objętego lokalną strategią rozwoju”.

Cykl zajęciowy przybliżył grupie rozwój kultury regionu oraz zaznajomił z zapomnianymi zwyczajami oraz praktykami ludowymi. Kultura ludowa to nasze bogactwo, spuścizna po dawnych pokoleniach. Z niej powinni czerpać młodzi ludzie szukający zaspokojenia potrzeby tożsamości i przynależności. W ramach spotkania grupy zapoznały się z rękodziełem jakim jest haft kujawski oraz wzorami, które są charakterystyczne dla terenu Kujaw. Mażoretki podziwiały pięknie haftowane obrusy, serwetki oraz fartuchy czy kamizelki będące elementem stroju kujawskiego. Dzieci dowiedziały się jakie jest historyczne podłoże strojów kuwaskich, jaka moda panowała dawniej oraz jak się zmieniała. Grupa uświadomiła sobie, że powstanie tradycyjnego stroju wymaga ogromnej ilości pracy i jest chociażby z tego względu bardzo cenny, dlatego należy go szanować. Strój kujawski jest znakiem naszej odrębności i bogatej kultury ludowej.

Celem spotkań było: rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Kujaw, w tym zwyczajów, tradycji i praktyk regionalnych; budowanie więzi z „małą ojczyzną”, regionem i społecznością lokalną, kształtowanie postawy odpowiedzialności za kulturę i tradycją „małej ojczyzny”; przekonanie do tradycji, uświadomienie, że z tradycji płynie mądrość i wiedza; scharakteryzowanie najistotniejszych elementów folkloru.

Owocem pracy dwudniowych warsztatów były wykonane pisanki przyozdobione wzorami kujawskimi czy elementami odnoszącymi się do naszych zwyczajów i tradycji. Jajka zostały wykonane techniką wyklejania, malowania oraz wydrapywania wzorów.