Święto Kobiet wśród Związku Emerytów i Rencistów

W czwartkowe popołudnie (09.03) w placówce Święto Kobiet odchodziły Panie należące do Związku Emerytów i Rencistów. Panowie z tejże okazji zorganizowali uroczysty, słodki poczęstunek oraz złożyli bukiet najserdeczniejszych życzeń.

Życzenia wszystkim paniom złożyli także Z-ca Wójta – Marek Roszak, przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Błaszczyk oraz dyrektor Ośrodka Kultury – Piotr Zieliński. Na uroczystości Związek gościł panią sekretarz – Monikę Fabisiak. Tulipany, ciasto i przemiłe towarzystwo. Tak swój dzień świętowały kobiety należące do Związku Emerytów i Rencistów mającego siedzibę w GOK Osięciny.