Osięcińskie zapusty czyli chodzenie z kozą

W tłusty czwartek na ulicach, w szkołach oraz w innych zakładach pracy spotkać było można kolorowy korowód potocznie zwany „kozą”. Różnobarwne postacie to członkowie zespołu „Kujawioki”, działającego już 34 lata przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, którzy nadal kultywują wyjątkowe tradycje zapustne.