Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. W 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, przyjęta została Ustawa Rządowa z dnia 3 maja. Był to pierwszy taki akt w Europie i drugi na świecie. Głównym autorem Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

Dziś, w 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji, na sali widowiskowej w montażu słowno – muzycznym pt. „Ku odnowie Rzeczpospolitej…” zaprezentowali się uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pocierzynie i Kościelnej Wsi. Następnie głos zabrał regionalista i historyk – Leszek Kalicki, wprowadzając zgromadzoną publiczność w zamierzchłe czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prelekcja dotyczyła „Barw i obronności w czasie Konstytucji 3 Maja oraz podczas wojny Polsko – Rosyjskiej w 1792 roku”. Prócz poprowadzonego wykładu, w ramach programu obchodów odbyła się prezentacja zrekonstruowanego oporządzenia wojskowego.

Program przygotowali: Leszek Kalicki, Katarzyna Olszta-Zielińska, Tomasz Zieliński, oprawę akustyczną zapewnił Krzysztof Ulczycki.