IV. Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych

W Wojewódzkim Spotkaniu Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych, które odbyło się 7 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach udział wzięły 4 zespoły, mające w swoim repertuarze widowiska obrazujące ginące tradycje i obrzędy ludowe. Ponadto wystąpiło 7 solistów – śpiewaków ludowych i 4 gawędziarzy, którzy poprzez swoje prezentacje pragną pielęgnować i kultywować śpiew, muzykę, gwarę ludową. Łącznie jury wysłuchało i zobaczyło 15 prezentacji.

Jury w składzie:

Agnieszka Kostrzewa – kustosz w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, pracownik działu folkloru,

Wioleta Górska-Nowik – animator kultury o specjalności teatralnej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, instruktor w dziale artystycznym,

Piotr Stocki – instruktor śpiewu w Zespole Pieśni i Tańca „Kujawy” działającym w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.

Przyznano nagrody:

  • w kategorii teatru obrzędu ludowego:

I nagroda dla Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe” w kategorii teatru obrzędu ludowego za adaptacje elementów teatru obrzędu ludowego (w tym przyśpiewki i taniec).

II nagroda dla Teatrzyku Dziecięcego „Kruszynka” w kategorii teatru obrzędu ludowego za piękne posługiwanie się dialektem kujawskim.

III nagroda dla Zespołu Folklorystycznego „Kłopocianie” w kategorii teatru obrzędu ludowego za scenografię.

Wyróżnienie w kategorii teatru obrzędu ludowego dla Zespołu Klubu Seniora „Złoty Wiek” za poczucie humoru w prezentacji pt. „Od młodości do starości”.

  • w kategorii przyśpiewki ludowe:

I nagroda dla Danuta Kaczmarek ze Śmiełowic

II nagroda dla Ewy Kowalczyk z Radojewic

III nagroda dla Zbysława Balcerowskiego z Osięcin

  • w kategorii gawędziarze:

I nagroda dla Aleksandra Laskowska z Inowrocławia

II nagroda dla Zofia Szmidt z Rodojewic

III nagroda dla Antonii Benedykt Łukasiewicz z Kowala

Wyróżnienie dla Zofii Adamczyk z Włocławka

Nagrody za kreację aktorską, dla solisty, za reżyserię oraz za scenariusz jury nie przyznało.

Nagrody zostały ufundowane przez ZAiKS – Fundusz Popierania Twórczości, KDBS Włocławek, Starostwo Powiatowe z Radziejowa, Wójta Gminy Osięciny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury z Bydgoszczy i Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach.

Ważnym punktem Spotkania były przeprowadzone przez jury omówienia warsztatowe z instruktorami – twórcami spektakli konkursowych. W trakcie omówień jury zwróciło szczególną uwagę na dbałość o gwarę i dykcję, wzbogacanie programu scenicznego poprzez sięganie po nowy repertuar związany z autentycznym przekazywaniem obrzędów ludowych.

Jury zwróciło uwagę na dbałość i estetykę strojów ludowych oraz wytrwałość w nawiązywaniu do tradycji i czynieniu z niej części swojego życia.

Organizatorami Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych byli Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach i Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.