Gminny Dzień Seniora

17 listopada br., po raz pierwszy Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i zdrowie” świętowało Gminny Dzień Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy z Klubem Seniora działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Na uroczystość przybyły delegacje, w tym przedstawiciele władz gminy i powiatu. Urszula Ochocińska rozpoczynając obchody Gminnego Dnia Seniora przywitała zgromadzonych gości, natomiast życzenia złożyli kierownik GOPS – Krystyna Pawlak oraz zastępca wójta – Roszak Marek. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe”. Na scenie pojawił się także Klub Seniora z miłą niespodzianką w postaci quizu dla widowi. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami.

Obchody Dni Seniora to wspaniała idea. Organizowanie „Światowych Dni Seniora”„Dni Seniora” globalnie i lokalnie są świetną okazją do propagowania postulatów osób dojrzałych, mających na celu poprawę ich sytuacji, w tym opieki zdrowotnej czy poprawę jakości życia Seniorów oraz równego udziału w rozwoju kulturalnym i społecznym. Podejmowane działania ukazują światu, że starość może być okresem tak samo pięknym i radosnym jak młodość.